Kvalitet

Vår intensjon med denne håndboken er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige samarbeidspartnere et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i MSS-Maskinell Snøservice AS. I kvalitetshåndboken gir vi også en kort beskrivelse av MSS-Maskinell Snøservice AS (heretter omtalt som MSS)

Kvalitetshåndboken representerer øverste nivå i vårt kvalitetssystem:

– Den inneholder bedriftens Kvalitet- og Miljøpolitikk. Den inngår som en integrert del av vår virksomhet.

– Den benyttes som manual og dokumenterer store deler av vårt kvalitetssystem.

Vårt kvalitetssystem skal bidra til:

– Å sikre at kundens krav tilfredsstilles.

– At MSS sin produktivitet og lønnsomhet opprettholdes.

– At våre aktiviteter utføres i henhold til planer, prosedyrer og spesifikasjoner.

For å finne ut fullstendig versjon, klikk på bildet nedenfor: