Garasjevask

MSS - Grundig og rask garasjevask

En pen garasje starter med en god garasjevask.

Vi tar hele jobben, og tilbyr grundig og komplett rengjøring av garasjen – spyling, fjerning av farlig svevestøv og bortkjøring av overflødig vann.

Gjør garasjerenhold enkelt ved å bestille alle tjenester fra oss, og vær sikker på at du blir kvitt støv, skitt og søppel. Vi utfører jobben raskt, og garasjen kan være klar til bruk igjen allerede samme dag.

Det er ikke nødvendig at garasjen har sluk, da vi har utstyr til å suge opp og transportere vekk vannet med våre rensecontainere.

Vask av garasjeanlegg inkluderer:

✔ Gratis befaring

✔ Fast pris per plass

✔ Garasjen kan brukes igjen samme dag

Bilde viser en som kjører maskin for garasjevask og en utenfor med hørselvern

GARASJEVASK I RYENSTUBBEN 2021

Her vasker vi et garasjeanlegg i Ryenstubben i Oslo. Vi bruker mye vann og vi tar med oss det skitne vannet ut igjen,
det er dermed ikke behov for sluk i garasjeanlegget. Grundig og rask garasjevask!