Bilde viser traktor som henter grus med ei skuffe
Bilde visermaskin med skjær og strøhytte

Unngå glattisen i vinter

Har bedriften din behov for strøing, salting eller fresing? MSS-Maskinell SnøService tar på seg de fleste jobber i Oslo-området og sørger for snø- og isfrie uteplasser i hele vinter.

Vinterhalvåret byr på utfordringer knyttet til både fremkommelighet og glatte underlag. Som en fullservice tjenesteleverandør, på vintervedlikehold, tilbyr MSSMaskinell SnøService AS (MSS) også alle aktiviteter som skjer etter brøyting. De ansatte i bedriften er allsidige praktikere og har lang erfaring med strøing, salting og fresing.

– De aller fleste oppdragene våre er næringseiendommer med parkeringsplasser, snuplasser og andre uteanlegg i Oslo. Men det finnes knapt en jobb vi sier nei til, og vi har for eksempel borettslag som kunder. Vi ønsker at kundene våre kan utnytte uteplassene sine maksimalt også om vinteren, sier Geir Hagadokken, driftsleder i MSS.

Tjeneste etter behov

Etter at snøen er brøytet vekk ligger det fortsatt igjen en liten snøsåle som har en tendens til å bli glatt. I mange tilfeller er det tilstrekkelig å strø de farbare utearealene med vanlig strøsingel. Andre ganger er salting det beste alternativet.

– Dette er typisk steder hvor det er tungtransport, lasebilramper, varelevering eller hvor det skal kjøre gaffeltrucker, altså steder det må være svart asfalt. Salting er imidlertid alltid behovsprøvd og skal kun brukes i tilfeller der det er nødvendig.

Alle kunder har litt forskjellige behov, men Geir forsikrer om at MSS har en maskinpark som kan levere på de fleste forespørsler. I tillegg til snøfresere og spredere finner man traktorer og hjullastere i alle størrelser.

– Som fullservice leverandør sørger vi også for opphauging og bortkjøring av snø slik at det ikke er i veien. Det er helt nødvendig i en by som Oslo, fortsetter Geir.

Dette kan du gjøre selv

MSS oppfordrer alle til å ha en egen strøkasse med grus eller strøsingel og en liten spade. På denne måten kan man dekke akutte behov. Så kommer MSS og strør skikkelig, som regel uoppfordret og på kveld eller natt.

Sett videre benker og annet som står på uteplassene bort for vinteren. Det gjør jobben lettere for brøytemannskapet. Like fullt kan det være utfordringer knyttet til biler som står parkert.

– For oss er ikke vinteren helt ferdig før alt er feid opp og alt ser bra ut om våren. Så håper vi å se kundene igjen til høsten, avslutter Geir.

Share this post