Bilde viser traktor som henter grus med ei skuffe
Bilde viser MSS sin allsidige driftskoordinator med skjegg og bart.

Har du klargjort for vinteren?

-Er deres arealer klare for maskinell snørydding, ja da er vi også klare til å rydde, sier driftsleder Haakon Christian Haneborg. Våre moderne snøryddemaskiner er klare for vinterens arbeid. Vi har nå et 60-talls dyktige medarbeidere som står klare til å rydde avtalte arealer.

For at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb for kundene våre er vi avhengig av at avtalte arealer er ryddet, merket og klargjort for maskinell snørydding. Hva som er kundens ansvar er avtalt før vintersesongen starter. Likevel er det greit å minne om noen viktige punkter, sier Haneborg.

For at vi skal kunne utføre en best mulig jobb ber vi om:

  • Rydd vekk bord, krakker, blomsterkasser og søppelkasser. Mange av utearealene vi rydder er fellesarealer, det være seg i borettslag, idrettslag eller i privat- og offentlig virksomhet. Møbler o.l. som ikke brukes på vinterstid må ryddes vekk.
  • Merk steder der det ligger kantsteiner. Vi vil nødig ødelegge noe på eiendommene vi rydder. Kantstein er umulig å se dersom det ikke er merket hvor de ligger.
  • Gi oss beskjed dersom det har skjedd forandringer på eiendommen siden i fjor. Fra tid til annen gjør man tilpasninger og endringer på arealer. Dette kan ha betydning for snøryddejobben. Husk derfor å gi oss beskjed.
  • Husk å gi oss nye nøkler/kort dersom disse er skiftet ut, så vi kommer inn på avtalt areal. Det er ikke uvanlig at låser og nøkler må byttes ut, men husk å gi oss nye nøkler/kort også.
  • At det blir såpeglatte dager gjennom vinteren er helt sikkert. Da er det viktig at du har strøavtalen i orden. Er du usikker på hva strøavtalen inneholder, ta gjerne kontakt med oss.
  • Husk også å smøre låser, slik at de ikke iser.

Og husk: Sjekk at gruskassene/strøkassene er fylt opp med grus. Er de tomme, ring tlf. 23 14 17 90, så kommer vi og fyller opp.

Share this post