bildet viser to menn som håndhilser

Ny daglig leder

Odd Einar Straume tok over som daglig leder 1.januar i år.
Han tok over midt i en travel periode med  store snøfall i Oslo. Det å ta over en bedrift midt i en travel periode kan være en utfordring, men også en mulighet til å lære mye på kort tid. Selv om det var en hektisk tid, ga det også mulighet til å se hvordan bedriften fungerte under press og hva som fungerte bra og hva som kunne forbedres.

Mye av tiden siden da har gått med til å bli kjent med menneskene i MSS – Maskinell Snøservice og forstå hvordan ting har blitt gjort til nå. Det er viktig å ta vare på de beste kvalitetene bedriften har, samtidig som det er nødvendig å utvikle bedriften videre for å holde seg relevant i markedet. De ansatte har vært veldig støttende og en viktig del av å opprettholde et positivt arbeidsmiljø. Dette kan igjen påvirke måten de håndterer kunder og leverandører på.

 

Share this post